fbpx
TERVETULOA! VÄLKOMMEN! WELCOME!
FI | SV | EN      

TIETOSUOJA JA EVÄSTEET, PALVELUEHDOT

TIETOSUOJA JA EVÄSTEET
PALVELUEHDOT
 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Aava Kertun Kotitila
  Y-tunnus: 2061489-4
  Osoite: Österändsvägen 92
  Postinumero: 65930
  Postitoimipaikka: Södra Vallgrund
  Puhelinnumero: 045 6719 358
  Sähköpostiosoite:  anna.salmi@aavakertunkotitila.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Yritys: Aava Kertun Kotitila
  Nimi: Anna Salmi
  Y-tunnus: 2061489-4
  Osoite: Österändsvägen 92
  Postinumero: 65930
  Postitoimipaikka: Södra Vallgrund
  Puhelinnumero: 045 6719 358
  Sähköpostiosoite:  anna.salmi@aavakertunkotitila.fi
 3. Tietosuojavastaava
  Nimi: Anna Salmi
  Y-tunnus: 2061489-4
  Osoite: Österändsvägen 92
  Postinumero: 65930
  Postitoimipaikka: Södra Vallgrund
  Puhelinnumero: 045 6719 358
  Sähköpostiosoite:  anna.salmi@aavakertunkotitila.fi
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
  Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
 5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
 6. Rekisterin tietosisältö
  Nimi, sähköposti, puhelinnumero.
 7. Tietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
 8. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tietoja:

  Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
 10. Evästeiden (cookies) käyttö
  Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
 11. Rekisterin suojaus
  Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
  Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
  Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 12. Automaattinen päätöksenteko
  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
 13. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
  Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
  Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Eläinvierailu palveluehdot

Varaus on sitova kun varaus on vahvistettu.
 
Peruutukset
Peruutukset ja muuokset tehtävä kirjallisesti anna.salmi@aavakerunkotitila.fi viimeistään 3 vuorokautta aikaisemmin. Jos peruutus tehdään alle 3 vuorokautta aiemmin, perimme 50% varauksen hinnasta. Alle 1 vuorokauden peruutetusta varauksesta veloitamme täyden hinnan. Myyjällä ja ostajalla oikeus perua eläinvierailu poikkeuksellisen huonojen sääolosuhteiden takia (mm. hirmumyrsky, ukkonen), jollei eläinvierailua pystytyä muutoin sovitusti järjestämään.
 
Oikeudet muutoksiin pidätetään
Myyjällä oikeus tehdä muutoksia sovittuihin eläinlajeihin eläinten sairaustapauksissa. Tällöin tarjotaan vierailulle vaihtoehtoista eläintä tai hyvitetään eläimen poissaolo hinnassa. Sade tai tuuli ei ole este vierailun toteutumiselle.
 

Yksityisvierailut & synttärit palveluehdot

Varaus on sitova kun varaus on vahvistettu.
 
Peruutukset
Peruutukset tehtävä kirjallisesti anna.salmi@aavakertunkotitila.fi vähintään 1 vuorokautta aikaisemmin. Alle 1 vuorokauden peruutetusta varauksesta veloitamme täyden hinnan.